YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI

ANIQ VA TABIIY FANLAR

3-KURS
AXBOROT TIZIMLARI
BANK ISHI
BIZNESNI BOSHQARISH
BUXGALTERIYA HISOBI
IJTIMOIY ISH
MATEMATIKA

PEDAGOGIKA VA TILLARNI O‘QITISH