fbpx
ILMURODOV ABBOS MALIK O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
30
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
28
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
26
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

DIYAROV AKMAL TO‘LQIN O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
28
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
26
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
25
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

ESHONQULOVA DILNOZA RAMAZONOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
7
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
6
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
6
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

YAKUBOV FAXRITDIN JURAKULOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
11
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
11
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
11
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi