fbpx

Samarkand state university in the faculty of business management and information technology and chairman of the advisory board of the women’s n. fililal ro’zieva doctor-gynecologist with a faculty student girls choriyeva n. “with the foundation of healthy girls of the future”round table discussion on the theme.

Davra suhbati davomida jamiyatimiz hayotida rо‘y berayotgan muhim ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning mazmun-mohiyatini talaba-yoshlar ongiga singdirish, ularning hayotida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning dolzarb masalalarining ahamiyatiga e’tibor qaratishni qayd etib о‘tishdi.

Shuningdek, ma’naviy-axloqiy tarbiya, sog‘lom turmush tarzi, erta nikohning oqibatlari, ayollarda kuzatiladigan turli darajadagi kasalliklar bo‘yicha shu bilan birgalikda talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishga doir taklif va tavsiyalar berildi. Sog‘lom turmush tarzi va sog‘lom avlod salomatligini ta’minlashda milliy qadriyat va an’analar, ta’lim-tarbiya tizimimizning muhim omillari haqida fikr yuritildi.

Tadbirda talabalarni qiziqtirgan savollarga misollar orqali javoblar berildi.