Tashkilotlar bilan hamkorlik ishlari
Ilmiy faoliyat e’lon va yangiliklari