Axborot texnologiyalari

1

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

1

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur

0

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Ishtirokingiz uchun tashakkur

Ishtirokingiz uchun tashakkur