fbpx

Samarqand davlat universiteti Kattaqo’rg’on filiali direktori Sh.R.Urakovning Web of scienes bazasiga kiruvchi “Rivista Italiana Filosofia Analitica” jurnalida “Strategy for Professional Activity Improvement of Teachers of Higher Education Institutions” (Oliy ta’lim muassasalari o’qituvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirish strategiyasi) nomli maqolasi e’lon qilindi.