fbpx

Kredit-modul  tizimida talabalar o’qishdan chetlatilmaydi

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” muvofiq, barcha OTMlarning 85 foizi 2030-yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o’tishi rejalashtirilgan.

🟥Kredit-modul tamoyili ikki asosiy masalaga ahamiyat beradi:
🟢talabalarning mustaqil ishlashini ta’minlash;
🟢talabalarning bilimlari reytingi asosida baholash

Unga ko’ra, universitetlarda o’tiladigan har bitta fan kredit orqali hisoblanadi. Misol uchun, bir fan 4 kredit tizimidan, 6, 7 kreditgacha belgilanishi mumkin. Bunda talaba o’qish semestrlari davomida fanlardan belgilangan kreditlarni yig’ishi kerak. Belgilangan kreditlarni yig’a olmagan, darslarda faol qatnashmagan yoki dars qoldirgan talabalar o’qishdan haydalmaydi. Ular tizimidan qarzdor hisoblanib, belgilangan kreditlarni yig’ish uchun pul to’lab, qayta o’qish va imtihonlarni topshirishi mumkin bo’ladi.