fbpx
BOZOROV BOBIR BAXTIYOR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
18
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
16
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
16
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
16
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

ISHMURADOV BUNYODJON FARXODOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
1
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
1
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
1
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
1
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

BOLTAYEV BURXON SADINOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
3
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
3
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
3
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
3
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

USMANOVA DILAFRUZ KARSHIYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
2
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
2
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
2
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
2
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi