fbpx
ZIYATOV ABDUXOSHIM ABDUVALI O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
25
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
25
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
24
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
24
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SOBIROV ANVAR KUVANDIKOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
30
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
29
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
28
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
28
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SAYIPOVA DILAFRUZ RAHIMOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
14
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
15
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
13
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
14
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

GANIYEVA DILDORA SAGDULLAYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
10
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
10
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
10
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
10
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi