ZIYATOV ABDUXOSHIM ABDUVALI O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
31
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
31
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
29
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
28
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SOBIROV ANVAR KUVANDIKOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
36
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
37
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
36
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
35
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SAYIPOVA DILAFRUZ RAHIMOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
21
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
22
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
20
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
21
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

GANIYEVA DILDORA SAGDULLAYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
14
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
15
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
14
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
14
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

UMIROVA DILFUZA SUYUNOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
27
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
26
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
26
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati