fbpx

Konfliktologiya – jamiyatdagi ijtimoiy konfliktlar dinamikasi, ularning sababalari, shuningdek, konfliktlar tipologiyasi formalarini hamda konfliktlarni bartaraf etishning nazariy ilmiy asoslarini tadqiq etuvchi fan.

SamDU Kattaqo’rg’on filiali Pedagogika va tillarni o’qitish fakulteti O’zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi mudiri, Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Javlon Quchqorov tomonidan ushbu dolzarb fanga doir o‘quv qo‘llanma nashrga berilmoqda.

2023-yil 23-avgustda J.Quchqorovning “Konfliktologiya” o’quv qo’llanmasi uchun nashr ruxsatnomasi olindi.
Ushbu qo’llanma ijtimoiy ish ta’lim yo’nalishi talabalari, mazkur sohada izlanish olib borayotgan yosh tadqiqotchilar uchun muhim manba bo’lib xizmat qiladi.