Oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’limni joriy etish tartibi belgilandi
Yangiliklar