TA`LIM SIFATI SO‘ROVNOMASI

2022-2023 o‘quv yilidagi davrida, ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan talabalar o’rtasida o‘tkazilayotgan
SO‘ROVNOMA

Jami ovozlar soni: 1

Professor o`qituvchining dars sifatiga munosabatingiz

Qoniqarsiz 1
100 %
A`lo 0
Qoniqarli 0

ANONIM SO‘ROVNOMA

TALABALARDAN OLINGAN ANONIM SO‘ROVNOMA NATIJALARI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Qoniqarsiz 2
50 %
A’lo 1
25 %
Yaxshi 1
25 %

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Qoniqarsiz 3
60 %
A’lo 2
40 %
Yaxshi 0

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Qoniqarsiz 3
60 %
A’lo 1
20 %
Yaxshi 1
20 %

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Qoniqarsiz 3
60 %
A’lo 1
20 %
Yaxshi 1
20 %

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Qoniqarsiz 3
75 %
A’lo 1
25 %
Yaxshi 0

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Qoniqarsiz 3
75 %
A’lo 1
25 %
Yaxshi 0

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Qoniqarsiz 2
50 %
A’lo 1
25 %
Yaxshi 1
25 %

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Qoniqarsiz 3
60 %
A’lo 1
20 %
Yaxshi 1
20 %

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

Qoniqarsiz 3
75 %
A’lo 1
25 %
Yaxshi 0

Самарқанд давлат университетининг Каттақўрғон филиали кафедра профессор-ўқитувчиси фаолиятини ўрганиш бўйича баҳолаш мезони (KPI)