fbpx
ASHUROV BAXROM ILXOMOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
24
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
23
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
23
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
23
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SULAYMANOVA DILDORA NAZAROVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
6
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
6
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
5
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
4
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

XAMIDOVA DIYORA RUSTAM QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
5
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
5
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
2
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
2
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SHAVKIYEV ELYOR RAXMANBERDIYEVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi