ASHUROV BAXROM ILXOMOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
35
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
31
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
31
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
31
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SULAYMANOVA DILDORA NAZAROVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
10
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
9
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
8
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
7
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

XAMIDOVA DIYORA RUSTAM QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
8
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
9
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
6
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
5
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

SHAVKIYEV ELYOR RAXMANBERDIYEVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
6
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
6
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
6
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
6
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

RAXIMOVA FERUZA SHAVKATOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
3
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
3
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
3
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati