fbpx

09

O’ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRINING

2022-yil 15-avgustdagi 271-sonli

BUYRUG‘iga asosan filialda 2022-2023 o’quv yili 2022-yil 5-sentyabrdan boshlanishini ma’lum qilamiz.