BARCHA SHAROITLAR MAVJUD, FAQAT YAXSHI O’QISH LOZIM… talabalarimiz uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, ular bilan suhbatda bo‘lgan vazir o‘rinbosarining xulosasi mana shunday bo‘ldi…
Yangiliklar