fbpx

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi