2022-2023 o‘quv yilidagi davrida, ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan talabalar o’rtasida o‘tkazilayotgan
SO‘ROVNOMA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI

ASHUROV MUZAFFAR BOYMURATOVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

BOZOROV ISLOM NAMOZOVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

HIMMATOV SHOHRUX ORIPOVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

IBROGIMOV UTKIR BAXRON O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

NORMURODOVA GULMIRA G‘ULOM QIZI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

RAJABOV SUXROB XUDOYBERDIYEVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

SHODMONOV JAVOXIR ABDUXAMID O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

TURAQULOV TOHIRBEK DAVRON O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

TURSUNOV FARHOD RUZIQULOVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

XUDOYBERDIYEV SHODIYOR MAMATILLAYEVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

BOZOROV BOBIR BAXTIYOR O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

DALIYEV SHERZOD KARSHIYEVICH
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

HOSHIMOV QUVONCHBEK HUSNIDDIN O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

JAVXAROV JONIBEK JURAQUL O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

QODIROVA MALIKA ABDUPATTO QIZI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi

SAG‘DULLAYEV OTABEK QO‘DRAT O‘G‘LI
2021-2022 o‘quv yilidagi professor-o‘qituvchilar ishdagi natijalari, darslarga tayyorgarligi va fidoyiligi yuzasidan so‘rovnoma

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

Professor-o‘qituvchining dars mazmunini yetkazib berish darajasi (zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi)

Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

Professor-o‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Professor-o‘qituvchining talabalar mustaqil ta’lim uchun topshiriqlar berishi va qabul qilishi