Axborot
texnologiyalari

Biznesni
boshqarish

Gumanitar
fanlar

Maktabgacha ta'lim
va pedagogika

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
22
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
6
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
42
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
9
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
9
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
7
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
14
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
6
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
8
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
17
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
15
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
1
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
7
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
9
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
7
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
14
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
7
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
1
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
100
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
13
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
6
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
27
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi