fbpx
ASHUROV MUZAFFAR BOYMURATOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
32
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
29
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
27
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
28
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

ERGASHEV NURBEK ZOKIR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
14
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
13
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
12
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
11
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

TURDIMURODOV OTABEK FARXOD O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
29
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
26
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
23
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
23
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

O‘RINOV OZOD SHERZODOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
6
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
7
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
8
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
6
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi