ASHUROV MUZAFFAR BOYMURATOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
36
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
33
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
31
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
32
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

ERGASHEV NURBEK ZOKIR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
21
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
19
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
18
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
16
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

TURDIMURODOV OTABEK FARXOD O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
52
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
48
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
44
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
46
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

O‘RINOV OZOD SHERZODOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
10
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
10
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
11
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati
9
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

HOSHIMOV QUVONCHBEK HUSNIDDIN O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi
5
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi
5
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi
5
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati