fbpx

Samarqand davlat universiteti Kattaqo’rg’on filiali Gumanitar fanlar kafedrasi mudiri N.K.Ruziyevaning Web of scienes bazasiga kiruvchi “Rivista Italiana Filosofia Analitica” jurnalida “Active and interactive methods of learning: review, classifications and examples.” (Ta’limning faol va interaktiv usullari: ko’rib chiqish, tasniflash va misollar) nomli maqolasi e’lon qilindi.