fbpx
ASHUROV MUZAFFAR BOYMURATOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 26
79 %
Qoniqarli 4
12 %
Qoniqarsiz 3
9 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 21
66 %
Qoniqarli 7
22 %
Qoniqarsiz 4
13 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 22
76 %
Qoniqarli 6
21 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 20
74 %
Qoniqarli 5
19 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 22
76 %
Qoniqarli 5
17 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 25
93 %
Qoniqarli 2
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 16
57 %
Qoniqarli 8
29 %
Qoniqarsiz 4
14 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 21
78 %
Qoniqarsiz 5
19 %
Qoniqarli 1
4 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 17
65 %
Qoniqarsiz 5
19 %
Qoniqarli 4
15 %

ERGASHEV NURBEK ZOKIR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

TURDIMURODOV OTABEK FARXOD O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 29
88 %
Qoniqarli 3
9 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 23
79 %
Qoniqarli 3
10 %
Qoniqarsiz 3
10 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 22
85 %
Qoniqarli 4
15 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 20
87 %
Qoniqarli 2
9 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 21
88 %
Qoniqarli 2
8 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 24
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 19
83 %
Qoniqarli 3
13 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 22
92 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 19
86 %
Qoniqarsiz 3
14 %
Qoniqarli 0

O‘RINOV OZOD SHERZODOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 8
89 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
83 %
Qoniqarli 1
17 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 5
71 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 1
14 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 6
86 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 6
86 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 0

HOSHIMOV QUVONCHBEK HUSNIDDIN O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 4
80 %
Qoniqarli 1
20 %
Qoniqarsiz 0

MARDIYEV RASUL

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

TILLAYEV SANJAR USMONOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
86 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

XUDOYBERDIYEV SHODIYOR MAMATILLAYEVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
75 %
Qoniqarsiz 2
25 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
71 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 5
71 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 6
86 %
Qoniqarsiz 1
14 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 5
71 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 5
71 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
57 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 1
14 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 5
71 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 1
14 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 4
57 %
Qoniqarsiz 2
29 %
Qoniqarli 1
14 %

RAJABOV SUXROB XUDOYBERDIYEVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 15
83 %
Qoniqarsiz 3
17 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 16
80 %
Qoniqarsiz 4
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
78 %
Qoniqarsiz 4
22 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 14
88 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 14
82 %
Qoniqarsiz 3
18 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 14
82 %
Qoniqarsiz 2
12 %
Qoniqarli 1
6 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 12
80 %
Qoniqarsiz 3
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 12
80 %
Qoniqarsiz 3
20 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 12
80 %
Qoniqarsiz 3
20 %
Qoniqarli 0

IBROGIMOV UTKIR BAXRON O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 17
94 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 15
83 %
Qoniqarli 2
11 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 17
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 2
12 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 16
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 15
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 16
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

SHUKUROV ZOXID KUCHKOROVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 18
82 %
Qoniqarsiz 3
14 %
Qoniqarli 1
5 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 14
67 %
Qoniqarsiz 5
24 %
Qoniqarli 2
10 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 13
65 %
Qoniqarsiz 5
25 %
Qoniqarli 2
10 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 16
76 %
Qoniqarsiz 5
24 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 15
75 %
Qoniqarsiz 3
15 %
Qoniqarli 2
10 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 15
75 %
Qoniqarsiz 3
15 %
Qoniqarli 2
10 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 15
75 %
Qoniqarsiz 3
15 %
Qoniqarli 2
10 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 14
74 %
Qoniqarsiz 3
16 %
Qoniqarli 2
11 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 14
74 %
Qoniqarsiz 4
21 %
Qoniqarli 1
5 %

XALIMOV FAZLITDIN ZAKIROVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 2
17 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 11
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 10
91 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

NORMURODOVA GULMIRA G‘ULOM QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 21
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 18
90 %
Qoniqarli 2
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
78 %
Qoniqarli 4
22 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 2
12 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 14
82 %
Qoniqarli 3
18 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 14
88 %
Qoniqarli 2
13 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 12
75 %
Qoniqarli 4
25 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 13
81 %
Qoniqarli 3
19 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 14
82 %
Qoniqarli 3
18 %
Qoniqarsiz 0

JAVXAROV JONIBEK JURAQUL O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 2
12 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 13
87 %
Qoniqarli 2
13 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
91 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 9
90 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
90 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 9
90 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 0

QODIROVA MALIKA ABDUPATTO QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 33
97 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 31
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 32
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 30
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 27
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 30
97 %
Qoniqarli 1
3 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 30
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 29
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 29
97 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Qoniqarli 0

ISKANDAROV ABROR ISKANDAR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 9
100 %
Qoniqarsiz 0
Qoniqarli 0

YUSUPOV ALISHER BERDIYOR O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

TURSUNOV FARHOD RUZIQULOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 6
86 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 6
86 %
Qoniqarli 1
14 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

ASHUROV BAXROM ILXOMOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 25
83 %
Qoniqarli 3
10 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 19
79 %
Qoniqarli 3
13 %
Qoniqarsiz 2
8 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
61 %
Qoniqarli 7
30 %
Qoniqarsiz 2
9 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 16
70 %
Qoniqarli 5
22 %
Qoniqarsiz 2
9 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 18
75 %
Qoniqarli 5
21 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 19
86 %
Qoniqarsiz 2
9 %
Qoniqarli 1
5 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 19
83 %
Qoniqarli 2
9 %
Qoniqarsiz 2
9 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 14
67 %
Qoniqarli 5
24 %
Qoniqarsiz 2
10 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 20
87 %
Qoniqarli 2
9 %
Qoniqarsiz 1
4 %

SULAYMANOVA DILDORA NAZAROVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 9
90 %
Qoniqarsiz 1
10 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

XAMIDOVA DIYORA RUSTAM QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 5
71 %
Qoniqarli 2
29 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 4
80 %
Qoniqarsiz 1
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 4
80 %
Qoniqarsiz 1
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 1
50 %
Qoniqarsiz 1
50 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 2
67 %
Qoniqarli 1
33 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 1
50 %
Qoniqarli 1
50 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 1
50 %
Qoniqarli 1
50 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 1
50 %
Qoniqarsiz 1
50 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

Qoniqarsiz 1
100 %
A`lo 0
Qoniqarli 0

SHAVKIYEV ELYOR RAXMANBERDIYEVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

No ratings yet

A`lo 0
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

RAXIMOVA FERUZA SHAVKATOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

SHODMONOV FURQAT ABDIMUMIN O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 21
91 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 16
84 %
Qoniqarsiz 2
11 %
Qoniqarli 1
5 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
70 %
Qoniqarli 4
20 %
Qoniqarsiz 2
10 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 13
65 %
Qoniqarli 5
25 %
Qoniqarsiz 2
10 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 15
75 %
Qoniqarli 3
15 %
Qoniqarsiz 2
10 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 15
79 %
Qoniqarli 3
16 %
Qoniqarsiz 1
5 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 16
89 %
Qoniqarsiz 2
11 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 16
94 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 1
6 %

SALOYEVA GULBAXOR XAYRULLOYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 8
89 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 8
89 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
89 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 7
78 %
Qoniqarli 2
22 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 7
78 %
Qoniqarli 2
22 %
Qoniqarsiz 0

XALBAYEVA GULNOZA ARSHIDINOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 3
75 %
Qoniqarli 1
25 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 4
80 %
Qoniqarli 1
20 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

MADATOV ILHOM YUSUP O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 9
69 %
Qoniqarli 4
31 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 10
77 %
Qoniqarsiz 3
23 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 8
73 %
Qoniqarsiz 3
27 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
73 %
Qoniqarli 2
18 %
Qoniqarsiz 1
9 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 9
90 %
Qoniqarsiz 1
10 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 9
90 %
Qoniqarsiz 1
10 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
80 %
Qoniqarsiz 1
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 6
67 %
Qoniqarli 2
22 %
Qoniqarsiz 1
11 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 8
89 %
Qoniqarsiz 1
11 %
Qoniqarli 0

KOMOLOVA IRODA XAMIDULLAYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 29
97 %
Qoniqarli 1
3 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 25
93 %
Qoniqarli 2
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 26
93 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 23
88 %
Qoniqarsiz 2
8 %
Qoniqarli 1
4 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 24
92 %
Qoniqarli 2
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 22
92 %
Qoniqarli 2
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 22
88 %
Qoniqarli 3
12 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 22
92 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 1
4 %

KARIMOV JAMIL ZULAXANOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 11
85 %
Qoniqarli 2
15 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 10
77 %
Qoniqarli 2
15 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 10
91 %
Qoniqarsiz 1
9 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 10
91 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

TURSUNOV KUCHKAR

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
75 %
Qoniqarli 1
13 %
Qoniqarsiz 1
13 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
83 %
Qoniqarsiz 1
17 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 3
50 %
Qoniqarli 2
33 %
Qoniqarsiz 1
17 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

NOMOZOVA LATOFAT RUSTAMOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 22
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 19
90 %
Qoniqarli 2
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 20
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 20
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 19
90 %
Qoniqarli 2
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 20
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 20
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 18
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 20
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

KALKONOVA LUTFIYA YUSUFOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 2
17 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 9
82 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 1
9 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 9
82 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 1
9 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
73 %
Qoniqarsiz 2
18 %
Qoniqarli 1
9 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 8
89 %
Qoniqarsiz 1
11 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 8
89 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 7
78 %
Qoniqarli 2
22 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 7
78 %
Qoniqarli 2
22 %
Qoniqarsiz 0

FAYZULLAYEVA MOHINUR NODIRJON QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 17
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 15
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 16
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 14
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 13
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 13
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 13
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 13
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 12
92 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Qoniqarli 0

XAYITOVA MOXICHEHRA NAJIM QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 13
81 %
Qoniqarsiz 3
19 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

PULATOVA MUXABBAT EGAMBERDIYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 5
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

ABDULLAYEV NAVRO‘Z ALISHER O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 11
69 %
Qoniqarli 3
19 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
88 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 13
81 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Qoniqarli 1
6 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 13
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 12
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

UMAROV NURBEK IRKINOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 14
82 %
Qoniqarli 2
12 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 13
76 %
Qoniqarli 3
18 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 11
69 %
Qoniqarsiz 3
19 %
Qoniqarli 2
13 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
67 %
Qoniqarli 2
17 %
Qoniqarsiz 2
17 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
85 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %

URAKOV SHERZOD RAXMANOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 11
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 10
91 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

MUSTAFAYEV SHOMUROD NORMO‘MINOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 10
91 %
Qoniqarli 1
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
83 %
Qoniqarsiz 1
17 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 7
88 %
Qoniqarli 1
13 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

IGAMOV SOBIR SALIMOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 7
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

ESHQUVVATOV TO‘LQINJON ESHQUVVATOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 52
91 %
Qoniqarli 3
5 %
Qoniqarsiz 2
4 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 46
92 %
Qoniqarli 2
4 %
Qoniqarsiz 2
4 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 45
85 %
Qoniqarli 5
9 %
Qoniqarsiz 3
6 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 42
88 %
Qoniqarsiz 4
8 %
Qoniqarli 2
4 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 44
92 %
Qoniqarsiz 3
6 %
Qoniqarli 1
2 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 45
94 %
Qoniqarsiz 3
6 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 42
91 %
Qoniqarsiz 4
9 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 41
93 %
Qoniqarsiz 3
7 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 42
91 %
Qoniqarsiz 3
7 %
Qoniqarli 1
2 %

AXROROV VORIS YUNUSOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 5
83 %
Qoniqarli 1
17 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 2
67 %
Qoniqarli 1
33 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 4
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 3
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

NAZAROVA ZULAYXA TURABOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 85
91 %
Qoniqarli 7
8 %
Qoniqarsiz 1
1 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 80
89 %
Qoniqarli 7
8 %
Qoniqarsiz 3
3 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 71
83 %
Qoniqarli 13
15 %
Qoniqarsiz 2
2 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 72
86 %
Qoniqarli 9
11 %
Qoniqarsiz 3
4 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 80
94 %
Qoniqarli 5
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 79
94 %
Qoniqarli 4
5 %
Qoniqarsiz 1
1 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 78
93 %
Qoniqarli 5
6 %
Qoniqarsiz 1
1 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 79
94 %
Qoniqarli 5
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 73
87 %
Qoniqarli 10
12 %
Qoniqarsiz 1
1 %

QARSHIYEVA ZULFIYA SHUKUROVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 15
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 14
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 12
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0

ZIYATOV ABDUXOSHIM ABDUVALI O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 24
89 %
Qoniqarli 3
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 24
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 24
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 24
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 23
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 24
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 24
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 24
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 23
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

SOBIROV ANVAR KUVANDIKOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 23
77 %
Qoniqarli 4
13 %
Qoniqarsiz 3
10 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 24
80 %
Qoniqarli 3
10 %
Qoniqarsiz 3
10 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 17
59 %
Qoniqarli 6
21 %
Qoniqarsiz 6
21 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 19
68 %
Qoniqarli 6
21 %
Qoniqarsiz 3
11 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 25
89 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Qoniqarli 1
4 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 25
89 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Qoniqarli 1
4 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 25
89 %
Qoniqarsiz 2
7 %
Qoniqarli 1
4 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 23
88 %
Qoniqarli 2
8 %
Qoniqarsiz 1
4 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 22
81 %
Qoniqarsiz 3
11 %
Qoniqarli 2
7 %

SAYIPOVA DILAFRUZ RAHIMOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 11
73 %
Qoniqarli 2
13 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 9
64 %
Qoniqarli 3
21 %
Qoniqarsiz 2
14 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 9
60 %
Qoniqarli 4
27 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
62 %
Qoniqarli 3
23 %
Qoniqarsiz 2
15 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
86 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 11
79 %
Qoniqarli 2
14 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 12
86 %
Qoniqarsiz 2
14 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 12
86 %
Qoniqarsiz 2
14 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 13
87 %
Qoniqarsiz 2
13 %
Qoniqarli 0

GANIYEVA DILDORA SAGDULLAYEVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 9
90 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 9
90 %
Qoniqarsiz 1
10 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 8
80 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 1
10 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
80 %
Qoniqarsiz 2
20 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 8
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

UMIROVA DILFUZA SUYUNOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 25
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 24
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 23
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 22
96 %
Qoniqarli 1
4 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 22
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 20
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 22
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 21
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 21
95 %
Qoniqarli 1
5 %
Qoniqarsiz 0

MARDANOVA DILSHODA SADRIDDIN QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 2
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

Qoniqarli 1
100 %
A`lo 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

Qoniqarli 1
100 %
A`lo 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 1
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

YARKULOVA FOTIMA USMANOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 12
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 11
85 %
Qoniqarli 2
15 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 9
75 %
Qoniqarli 3
25 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 11
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 2
17 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %

BUTOYEV ILXOM UZOKOVICH

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 13
87 %
Qoniqarli 2
13 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 13
87 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 10
71 %
Qoniqarli 2
14 %
Qoniqarsiz 2
14 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 11
79 %
Qoniqarli 3
21 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 13
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
79 %
Qoniqarli 3
21 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 9
64 %
Qoniqarli 4
29 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 11
79 %
Qoniqarli 2
14 %
Qoniqarsiz 1
7 %

QUCHQOROV JAVLON SUYUNDIK O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 32
89 %
Qoniqarli 4
11 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 33
92 %
Qoniqarli 2
6 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 30
81 %
Qoniqarli 4
11 %
Qoniqarsiz 3
8 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 28
82 %
Qoniqarli 4
12 %
Qoniqarsiz 2
6 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 34
92 %
Qoniqarli 2
5 %
Qoniqarsiz 1
3 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 36
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 33
92 %
Qoniqarsiz 2
6 %
Qoniqarli 1
3 %
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 31
91 %
Qoniqarli 3
9 %
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 30
88 %
Qoniqarli 2
6 %
Qoniqarsiz 2
6 %

DJAKBAROVA MAHLIYO IBRAXIMJONOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 15
79 %
Qoniqarli 3
16 %
Qoniqarsiz 1
5 %
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 14
70 %
Qoniqarli 4
20 %
Qoniqarsiz 2
10 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 15
75 %
Qoniqarli 4
20 %
Qoniqarsiz 1
5 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 15
88 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 15
79 %
Qoniqarli 3
16 %
Qoniqarsiz 1
5 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 13
76 %
Qoniqarli 3
18 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 15
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 13
76 %
Qoniqarli 3
18 %
Qoniqarsiz 1
6 %
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 14
82 %
Qoniqarli 2
12 %
Qoniqarsiz 1
6 %

RUSTAMOV MIRJALOL AZAMAT O‘G‘LI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 12
92 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 10
77 %
Qoniqarsiz 2
15 %
Qoniqarli 1
8 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 8
62 %
Qoniqarli 3
23 %
Qoniqarsiz 2
15 %
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 8
67 %
Qoniqarli 3
25 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
83 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 1
8 %
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 11
92 %
Qoniqarli 1
8 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 8
73 %
Qoniqarli 3
27 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 8
80 %
Qoniqarsiz 2
20 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 8
80 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 1
10 %

ABDUMANNATOVA NAFISA ABDUMAJIT QIZI

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 6
86 %
Qoniqarsiz 1
14 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 7
78 %
Qoniqarli 1
11 %
Qoniqarsiz 1
11 %
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 5
83 %
Qoniqarsiz 1
17 %
Qoniqarli 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 6
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

TUXTAYEVA NARGISXON ISAMUTDINOVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 13
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 12
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 9
90 %
Qoniqarli 1
10 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 11
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-о‘qituvchilar talabalar bilimini nazorat qilish va baholash jarayonlarini oshkora va shaffof amalga oshirganligi

A`lo 10
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0

FAYZULLINA NARGIZA DAMIROVNA

Professor-o‘qituvchi darsni vaqtida boshlashi

A`lo 16
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining dars berayotgan fani bo‘yicha bilim darajasi

A`lo 15
94 %
Qoniqarli 1
6 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiya va usullardan foydalanishi

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining AKTni qo‘llay bilishi

A`lo 14
93 %
Qoniqarli 1
7 %
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining auditoriyani boshqarish bo‘yicha mahorati

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining kiyinish madaniyati

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0
Professor-o‘qituvchining nutq madaniyatiga, adabiy til me’yorlariga amal qilishi

A`lo 14
93 %
Qoniqarsiz 1
7 %
Qoniqarli 0
Professor-o‘qituvchining tashabbuskorligi, jonkuyarligi, fidoiyligi

A`lo 15
100 %
Qoniqarli 0
Qoniqarsiz 0